Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Solicitarea documentelor din Republica Moldova

Cazier Judiciar

Cetăţenii Republicii Moldova pot solicita autorităţilor Republicii Moldova actele extrajudiciare de care au nevoie pentru îndeplinirea diverselor demersuri administrative în străinătate.

La cererea cetăţenilor Republicii Moldova, Consulatul General primeşte şi transmite în Republica Moldova, cu perceperea anticipată a taxelor consulare, cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar este necesar să prezentaţi următoarele acte la Consulalul General:

Suma totală pentru solicitarea cazierului judiciar constitue 40 Euro, care urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe următorul cont al Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : CJ

Precizări: Certificatul de cazier judiciar este eliberat de Consulatul General în limba germana şi nu necesită a fi legalizat cu apostilă.

Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie.

Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele.

Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
http://conventions.coe.int/