Генеральное Консульство Республики Молдова во Франкфурте на Майне

Полезные ссылки

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Паспорт

Actualizat pe 25.02.2018

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru perfectarea paşaportului national de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:

BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru:

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, la data şi ora stabilită la nr. tel.: +49 1747110824 sau la adresa e-mail: frankfurt@mfa.md, cu invocarea motivului, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.
următoarele acte în original + 2 copii (se selectează după caz):

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă+taxa Agentiei Servicii Publice) constituie:
- 109 EUR pentru Perfectarea paşaportului cetăţeanului RM si
- 100 EUR pentru Perfectarea paşaportului pentru COPIII de la naştere pînă la 12 ani și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Pasaport, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se aflăîn apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

IMPORTANT

-Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală)

-în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii.

-Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

-Pasapoartele NU SE PRELUNGESC, la expirare se solicita perfectarea pasaportului nou.

-Prezența solicitantului pașaportului la Consulatul General este OBLIGATORIE!

-Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de pâna la 7 ani - pe un termen de 4 ani.

-În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

-In cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea poate fi depusă prin reprezentant (prin procura legalizata si tradusa corespunzator), paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.

-Detinatorii buletinului de identitate pot solicita Pașaport doar la prezentarea buletinului de identitate moldovenesc VALABIL. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

-Pasaportul va fi perfectat in aproximativ 6-7 saptamini din data depunerii la CG, si poate fi ridicat de către titular personal sau prin posta. In acest caz, solicitantul urmeaza sa prezinte un plic marcat pentru trasmitere recomandata, cu indicarea adresei destinatarului.

-LISTA PASAPOARTELOR PERFECTATE GASITI AICI

Consulatul General recepţionează documentele necesare de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile: BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

NOTĂ:

Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.