Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Alegeri parlamentare și referendum consultativ din
24 februarie 2019

PROGRAMARE on-line pentru servicii consulare

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt:
+49 15123491524

La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

PAŞAPOARTE

Actualizat pe 28.08.2018

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru perfectarea paşaportului national de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:

BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

LISTA PASAPOARTELOR PERFECTATE GASITI AICI

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru:

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.
Atentie. Persoanele, care intimpina dificultati pentru programare on-line, pot apela pentru suport la nr. 069527808.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte în original + 2 copii (se selectează după caz):

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă+taxa Agentiei Servicii Publice) constituie:
- 109 EUR pentru Perfectarea paşaportului cetăţeanului RM de la virsta de 12 ani si
- 100 EUR pentru Perfectarea paşaportului pentru COPIII de la naştere pînă la 12 ani și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Pasaport, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Bancii „Commerzbank Frankfurt“, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare.

IMPORTANT

ATENTIE! Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.