Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line pentru servicii consulare

Linkuri utile

Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt:
+49 15123491524

La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Legalizarea documentelor DE ORIGINE GERMANĂ

Actualizat la 01.02.2019

Documentele in original**, eliberate de către autorităţile germane din circumscripţia consulară a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen), pentru a fi acceptate de către autorităţile moldoveneşti, urmează a fi legalizate la Consulatul General.

**ATENTIE! Se legalizeaza Documentele in original. COPIILE LEGALIZATE a documentelor se legalizeaza NUMAI dupa legalizarea originalului documentului.

Înainte de a prezenta documentele pentru legalizare Consulatului General solicitanţii urmează să autentifice documentele respective la autorităţile germane. Prin această autentificare se certifică semnătura funcţionarului care a eliberat documentul şi amprenta ştampilei aplicate pe document. Totodată se certifică că funcţionarul în cauză este împuternicit de a exercita funcţiile respective.
Această procedură urmează a fi efectuată la următoarele autorităţi germane:

I. Documentele eliberate de notari, traducerile şi hotărârile judiciare, urmează a fi autentificate suplimentar la tribunalele de land (Landgericht) din circumscripţia în care activează notarul, traducătorul sau judecătoria respectivă. Această regulă e valabilă pentru toate landurile din circumscripţia consulară a Consulatului General.

II. Cazierele judiciare (Führungszeugnis), eliberate de către Oficiul Registrului General Federal în Bonn, urmează a fi autentificate la biroul Procurorului Federal General pe lângă Tribunalul Federal din Bonn. Adresa biroului şi telefoanele de contact pot fi găsite pe cazierul judiciar.

III. Toate celelalte documente, în dependenţă de landul în care acestea au fost eliberate, urmează a fi autentificate la următoarele autorităţi locale:

Pentru LEGALIZAREA ACTELOR , solicitantul, urmează să prezinte personal sau prin posta la Consulatul General, în zilele de:
LUNI, MARŢI, JOI și VINERI,
între orele: 09.00 – 12.00
FĂRĂ PROGRAMARE prealabilă, următoarele acte:

I. PENTRU PERSOANELE FIZICE:

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
35,00 Euro.

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele

II. PENTRU PERSOANELE JURIDICE:

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
65,00 Euro .

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele/ Firma

De notat:

*** DOCUMENTELE EMISE DE CATRE ORGANELE COMPETENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA SUNT LEGALIZATE DE CATRE AMBASADA GERMANIEI LA CHISINAU.