Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Legalizarea documentelor DE ORIGINE GERMANĂ

Documentele eliberate de către autorităţile germane din circumscripţia consulară a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen), pentru a fi acceptate de către autorităţile moldoveneşti, urmează a fi legalizate la Consulatul General.

Înainte de a prezenta documentele pentru legalizare Consulatului General solicitanţii urmează să autentifice documentele respective la autorităţile germane. Prin această autentificare se certifică semnătura funcţionarului care a eliberat documentul şi amprenta ştampilei aplicate pe document. Totodată se certifică că funcţionarul în cauză este împuternicit de a exercita funcţiile respective. Această procedură urmează a fi efectuată la următoarele autorităţi germane:

Împreună cu documentele ce urmează a fi legalizate la Consulatul General și o copia a acestora se prezintă:

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele/ Firma

De notat: APOSTILAREA ACTELOR

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare prevederile Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostila). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

IMPORTANT: reieşind din faptul că Germania a formulat obiecţii privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia menţionată, Apostila nu se aplică între Republica Moldova şi Germania.

Cu informaţii vă puteţi familiariza pe paginile http://justice.gov.md/ şi www.konsularinfo.diplo.de

*** Documentele emise de catre organele competente ale Republicii Moldova sunt legalizate de catre AMBASADA GERMANIEI LA CHISINAU.