Генеральное Консульство Республики Молдова во Франкфурте на Майне

Полезные ссылки

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Легализация документов выданных в ФРГ

Documentele eliberate de către autorităţile germane din circumscripţia consulară a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main (Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen), pentru a fi acceptate de către autorităţile moldoveneşti, urmează a fi legalizate la Consulatul General.

Înainte de a prezenta documentele pentru legalizare Consulatului General solicitanţii urmează să autentifice documentele respective la autorităţile germane. Prin această autentificare se certifică semnătura funcţionarului care a eliberat documentul şi amprenta ştampilei aplicate pe document. Totodată se certifică că funcţionarul în cauză este împuternicit de a exercita funcţiile respective.
Această procedură urmează a fi efectuată la următoarele autorităţi germane:

I. Documentele eliberate sau certificate de notari, traducerile şi hotărârile judiciare, urmează a fi autentificate suplimentar la tribunalele de land (Landgericht) din circumscripţia în care activează notarul, traducătorul sau judecătoria respectivă. Această regulă e valabilă pentru toate landurile din circumscripţia consulară a Consulatului General.

II. Cazierele judiciare (Führungszeugnis), eliberate de către Oficiul Registrului General Federal în Bonn, urmează a fi autentificate la biroul Procurorului Federal General pe lângă Tribunalul Federal din Bonn. Adresa biroului şi telefoanele de contact pot fi găsite pe cazierul judiciar.

III. Toate celelalte documente, în dependenţă de landul în care acestea au fost eliberate, urmează a fi autentificate la următoarele autorităţi locale:

I. PENTRU PERSOANELE FIZICE:

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
40,00 Euro - pentru persoanele fizice

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele/ Firma

II. PENTRU PERSOANELE JURIDICE:

Taxa consulară şi cea pentru cheltuieli aferente pentru fiecare document constituie:
70,00 Euro - pentru persoanele juridice.

Suma totală urmează a fi transferată, cu 5 zile înainte de depunerea actelor, pe contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : L, Numele, Prenumele/ Firma

De notat: APOSTILAREA ACTELOR

Începând cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare prevederile Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostila). Convenţia respectivă, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaşterea în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţei, precum şi a actelor oficiale întocmite pe teritoriul unui stat membru al convenţiei, destinate pentru a fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.

IMPORTANT: reieşind din faptul că Germania a formulat obiecţii privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia menţionată, Apostila nu se aplică între Republica Moldova şi Germania.

Cu informaţii vă puteţi familiariza pe paginile http://justice.gov.md/ şi www.konsularinfo.diplo.de

*** DOCUMENTELE EMISE DE CATRE ORGANELE COMPETENTE ALE REPUBLICII MOLDOVA SUNT LEGALIZATE DE CATRE AMBASADA GERMANIEI LA CHISINAU.