Generalkonsulat der Republik Moldau in Frankfurt am Main

Useful links

Centrul de Apel Republic of Moldova official page Ministry of Foreign Affairs and European Integration Airmoldova E-services Registru Chamber

Team des Generalkonsulats

Anatol STRATULAT - Generalkonsul
Tel.: 0049 69 527808
Fax. 0049 69 531007
E-mail: frankfurt@mfa.md

Alexandru VLASENCO - Botschaftsrat, Wirtschafts- und Handelsabteilung
Tel.: 0049 69 53054678
Fax. 0049 69 531007
E-mail: alexandru.vlasenco@mfa.md

Ala AMOASII - Buchhalterin
Tel.: 0049 69 527808
Fax. 0049 69 531007
E-mail: frankfurt@mfa.md