Генеральное Консульство Республики Молдова во Франкфурте на Майне

Полезные ссылки

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Персонал Генерального Консульства

Анатол СТРАТУЛАТ - Генеральный Консул
Тел.: 0049 69 527808
Факс: 0049 69 531007
E-mail: frankfurt@mfa.md

Александр ВЛАСЕНКО - Советник, Торгово-экономический отдел
Тел.: 0049 69 53054678
Факс: 0049 69 531007
E-mail: alexandru.vlasenco@mfa.md

Aла АМОАСИЙ - Главный бухгалтер
Тел.: 0049 69 527808
Факс: 0049 69 531007
E-mail: frankfurt@mfa.md