Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Cetăţenia

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în Republica Federală Germania in Land-urile: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, care deţin EMIGRARE AUTORIZATĂ în Germania (ştampila în paşaport pe primele pagini ”AUTORIZAREA EMIGRARII ÎN GERMANIA" vezi aici, si buletinul de identitate a fost retras de catre organele Rep.Moldova) ) si care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune dosarul respectiv la Consulatul General.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenie solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, la data şi ora stabilită la nr. 069527808 sau prin e-mail: frankfurt@mfa.md, următoarele acte (se selectează în dependenţă de caz):

ATENTIE: TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI 5 COPII

Taxa consulară pentru examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, constituie 300 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 30 Euro. Suma totală de 330,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : REN

NOTA: Suma respectiva nu include taxa pentru legalizarea documentelor din punctele 1,2,3 si 4. (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor)

* Declaraţiile se perfectează şi autentifica notarial la Consulatul General
* Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).

NOTĂ:Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea de renunţare la cetăţenie poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea de renunţare la cetăţenie nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.