Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Buletin de identitate

Actualizat la 29.08.2018

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen.

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Consulatul General pentru perfectarea buletinului de identitate in legatura cu:

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun PERSONAL la Consulatul General, următoarele acte în original + 2 fotocopii (se selectează după caz):

 
Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : Buletin, Numele, Prenumele solicitantului

IMPORTANT:

* Potrivit articolului 11 al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova (indiferent de locul naşterii).

ATENTIE: Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea buletinului de identitate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, FĂRĂ EXCEPŢIE . Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.