Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line

Linkuri utileTelefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Noutăți

FOARTE IMPORTANT!

La data de 01 iulie 2010 a fost adoptată Legea nr. 135 pentru modificarea  articolului  2 din Legea nr.  273-XIII din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.

Potrivit acestei modificări, începând cu data de 01 ianuarie 2011, se vor elibera paşapoarte biometrice, cu respectarea următoarelor prevederi:

 • paşaportul naţional va conţine datele biometrice (grupa sanguină, amprentele digitale, fotografia digitală);
 • includerea amprentelor digitale în paşaportul (documentul de călătorie) copilului în vârstă de până la 12 ani nu este obligatorie;
 • paşapoartele care nu conţin date biometrice, eliberate până la 1 ianuarie 2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate. 

Reieşind din faptul că până în prezent Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main nu a fost dotat cu echipamentul necesar, la indicaţia autorităţilor competente moldoveneşti se anunţă suspendarea primirii actelor pentru perfectarea paşapoartelor începând cu 01 decembrie 2010. Începând cu această dată cetăţenii Republicii Moldova vor putea depune actele pentru perfectarea paşapoartelor doar la secţiile de paşapoarte din Republica Moldova. Despre reluarea procesului de perfectare a paşapoartelor prin intermediul Consulatului General concetăţenii vor fi anunţaţi suplimentar imediat după luarea acestei decizii.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la eliberarea paşapoartelor biometrice, pot fi accesate următoarele link-uri: 

 • http://www.mfa.gov.md/centrul-apel/ - Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
  0 80 090990 din Republica Moldova
  +373 22 690990 din străinătate
 • http://www.mtic.gov.md/
  Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova.

Consulatul General mulţumeşte pentru înţelegere în legătură cu eventualele incomodităţi survenite.