Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Acţiuni notariale

Actualizat la 25.02.2018

ACŢIUNI NOTARIALE
(PROCURI sau DECLARATII)

Programul de lucru cu solicitanții de acte notariale (PROCURI sau DECLARATII) este în zilele de LUNI, MARŢI, JOI, si VINERI între orele 09.00 – 12.00. Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ.

Programarea se oferă, la numerele de telefon: +49 69 527808, sau +49 1747110824, sau la e-mail: frankfurt@mfa.md, cu invocarea motivului (tema procurii/declaratiei), numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

I. Pentru întocmirea PROCURII, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General,cu programare prealabilă,cu următoarele acte:

Suma totală (taxa consulară +taxa aferentă) constituie:
pentru persone fizice - 40 EUR,
pentru persone juridice- 70 EUR.
Aceasta urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : notar, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

II. Pentru întocmirea DECLARAŢIEI PRIVIND CĂLĂTORIA minorilor fără însoţirea părinţilor, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General cu programare prealabilă, cu următoarele acte:

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă) constituie 15 EUR și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : notar, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuată și în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

III. Pentru autentificarea DECLARAŢIEI PRIVIND ACCEPTAREA/RENUNŢAREA LA SUCCESIUNE, solicitantul urmează să se prezinte personal la Consulatul General cu următoarele acte:

Suma totală (taxa consulară + taxa aferentă) constituie 60 EUR și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : notar, Numele, Prenumele solicitantului

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuată și în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

IV. Pentru întocmirea altor DECLARAŢII pe proprie răspundere, solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Consulatul General cu următoarele acte:

Suma totală (taxa consulară +taxa aferentă) constituie:
15 EURO pentru LEGALIZAREA semnăturii sau
60 EURO pentru AUTENTIFICAREA semnăturii.
Aceasta urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : notar, Numele, Prenumele solicitantului
NOTĂ: Achitarea poate fi efectuată și în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se află în apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

IMPORTANT!

  • Procurile şi declaraţiile urmează a fi semnate PERSONAL de către solicitant în prezenţa functionarului consular. Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poştă, fax sau e-mail.
  • Actele notariale perfectate se eliberează în aceeaşi zi.
  • Pentru reducerea timpului de perfectarea procurii sau declarației, solicitantul urmează să expedieze la adresa electronică a Consulatului General (frankfurt@mfa.md) modelul solicitat în format Word.
  • În cazul declarațiilor de călătorie pentru copiii minori, atunci cînd copilul călătorește cu unul dintre părinți, NU este necesar ca părinții să se autorizeze reciproc.
  • Consulatul General nu acceptă achitarea serviciilor consulare în numerar.
  • Cu mărimea taxelor consulare şi taxelor pentru acoperirea cheltuielilor aferente pentru îndeplinirea de acte notariale persoanele interesate pot face cunoştinţă pe acest site la rubrica „Taxe consulare”.

NOTĂ:
În caz de urgență sau în caz de imposibilitate de deplasare la Consulatul General, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Germania.
Actele notariale întocmite la notarii germani, pentru a fi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate de către Landgericht, apoi de catre Consulatul General. Legalizarea poate fi solicitata prin posta. Ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova fie în Germania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Germania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată la Landgericht, apoi la Consulatul General. Legalizarea poate fi solicitata prin posta.
Vedeţi rubrica Legalizează Documentelor.