Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Alegeri parlamentare și referendum consultativ din
24 februarie 2019

PROGRAMARE on-line pentru servicii consulare

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt:
+49 15123491524

La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

Actualizat la 28.08.2018

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.

http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin dupa 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă( certificate de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc).

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc permanent în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 6-8 săptămîni din ziua depunerii, iar din motive obiective, termenul poate fi prelungit.

ATENTIE: Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă, eliberate numai de catre organele germane din circumscriptia Consulatului General din Land-urile:
BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN, de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania, in Landurile respective.

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

1. Pentru transcrierea actului DE NAŞTERE al copilului, eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de naştere al copilului (original +1 fotocopie);
 • Confirmarea programarii pe suport de hirtie;
 • certificatul de naştere German, Forma Internaţională în original +1 fotocopie;
  (în cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag"(Formule A) (vezi exemplu). Alte forme de certificate nastere germane nu vor fi acceptate);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 copii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 copii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).
 • Două copii ale paşapoartelor părinţilor;
 • Două copii ale certificatului de căsătorie al parinților (dacă există căsătorie);
 • Două copii ale certificatului de paternitate ;
  (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG, se va prezenta certificatul de paternitate eliberat de către autorităţile RFG legalizat (vezi exemplu) cu traducerea în limba română sau rusă legalizată(vezi exemplu));;
 • Două copii ale hotărârii judecătorești de adopţie;
  (în cazul în care există adopţii);
 • Două copii ale consimţământului autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat
  (în cazul în care există adopţii);
 • Bonul privind achitarea taxelor stabilite:
  - Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 40 EURO de fiecare document.
  Suma totală urmează a fi transferată pe contul Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:
Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC TR, Nume, Prenume

IMPORTANT:
Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL. In cazul copilului minor - de catre unul din parinti.

ATENȚIE:

 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).
 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

2. Pentru transcrierea actului DE CĂSĂTORIE, eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001 solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (original +1 fotocopii );
 • Confirmarea programarii pe suport de hirtie;
 • certificatul de căsătorie german, forma internaţională în original + 1 fotocopii ;
  (în cazul căsătoriei încheiate în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag"(Formule B) (vezi exemplu). Alte forme de certificate de căsătorie germane nu vor fi acceptate) ;
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 fotocopii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 fotocopii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).
 • paşapoartele solicitanţilor (în original + 2 fotocopii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 fotocopii);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (2 fotocopii)
  ( dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat) ;
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

1. Taxa (consulară si aferenta) pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 30 Euro.

2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 40 EURO de fiecare document.

Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC TR, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT:
Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

ATENȚIE:

 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).
 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

3. Pentru transcrierea actului DE SCHIMBARE A NUMELUI/PRENUMELUI , eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001 solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (original +1 copie);
 • Confirmarea programarii pe suport de hirtie;
 • paşaportul solicitantului (original+2 fotocopii );
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui legalizat (vezi exemplu), (în original+1 fotocopii );
 • traducere in limba romina sau rusa a certificatului despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui, legalizata corespunzator (vezi exemplu). (în original+1 fotocopii ).
  (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) ;
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 fotocopii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 fotocopii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).
 • Bonul privind achitarea taxelor stabilite:

  1. Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 30 EURO. (Taxa consulară + taxa aferenta).

  2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 40 EURO de fiecare document.

Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC TR, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT:
Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

ATENȚIE:

 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).
 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

4. Pentru obtinerea actului de casatorie cu mentiunea DIVORŢ,solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ (original +1 fotocopii );
 • Confirmarea programarii pe suport de hirtie;
 • paşaportul solicitantului (original+2 fotocopii);
 • hotărârea de judecată eliberată de o instanţă din RFG legalizată la Landgericht (vezi exemplu) (în original+1 fotocopii );
 • traducerea hotărârii de judecată in limba română sau rusă, legalizată la Landgericht (vezi exemplu) (în original+1 fotocopii );

  NOTA: (Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 fotocopii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 fotocopii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).
 • certificatul de căsătorie eliberat de autoritatile Republicii Moldova (în original + 2 fotocopii )
  (în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) ;
 • Bonul privind achitarea taxelor stabilite:
  1.Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 30 EURO.
  2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 40 EURO de fiecare document.

Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT:
Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

ATENȚIE:

 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).
 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

5. Pentru transcrierea actului DE DECES al cetateanului Republicii Moldova eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, rudele solicitantului urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de deces (original +1 fotocopii );
 • certificatul de deces german forma internaţională (în original+1 copie);
  (în cazul înregistrării decesului în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de deces german - "Auszug aus dem Sterbeeintrag", Formule C (vezi exemplu). Alte forme de certificate de deces germane nu vor fi acceptate);
 • ADEVERINŢA de la domiciliu despre componenţa familiei (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu). (în original + 2 fotocopii);
 • TRADUCEREA adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 2 fotocopii);
  IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).
 • paşaportul rudei solicitantului (original+2 fotocopii );
 • paşaportul decedatului (original+2 fotocopii );
 • certificatul de căsătorie al decedatului (original+2 fotocopii );
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa totala (consulară si aferenta) pentru întocmirea dosarului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 30 Euro.

Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT:
Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

ATENȚIE:

 • Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberare exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.),hotărârile judecătoreşti eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Consulatului General la rubrica respectivă. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi legalizate la Consulatul General.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Consulatului General. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau legalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENȚIE:

Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştere Certificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţ Certificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de deces Certificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţie Certificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţii Certificat de stabilire a paternităţii
Format: A5