Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

EXTRASUL MULTILINGV

EXTRASUL MULTILINGV (plurilingv, international) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 1976

Republica MOLDOVA Luxemburg Slovenia Polonia Italia
Belgia Olanda Croaţia Bulgaria Turcia
Spania Portugalia Macedonia Muntenegru Serbia
Franţa Elveţia Bosnia şi Herţogovina Lituania România
GERMANIA        

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă.

Pentru solicitarea extrasului multilingv, solicitantul, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General, în zilele de primire a cetăţenilor:
LUNI, MARŢI, JOI și VINERI,
între orele: 09.00 – 12.00
FĂRĂ PROGRAMARE prealabilă, următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , sau deces); (original+ 2 copii);
  • actul de identitate (bulletin de identitate sau pasaport) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă (original+ 2 copii);
  • certificatul de stare civila (naştere, casatorie sau deces dupa caz) (original+ 2 copii);
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa (consulară și aferentă) pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 40 Euro și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Consulatului General:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se aflăîn apropierea Consulatului General, cu achitarea suplimentară a serviciilor bancare în sumă de 6,50 EURO.

ATENTIE:
Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Eliberarea Certificatului va avea loc în aproximativ 4-6 saptamini din data depunerii setului de documente la Consulatul General și poate fi recepționat prin poștă. În acest caz, solicitantul urmează să prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului.

Consulatul General recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN ale Republicii Federale Germania.

Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).

Modelele extraselor multilingve

Extras plurilingv de pe actul de naştere Extras plurilingv de pe actul de naştere Extras plurilingv de pe actul de naştere
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de căsătorie Extras plurilingv de pe actul de căsătorie Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de deces Extras plurilingv de pe actul de deces Extras plurilingv de pe actul de deces
Format: A5