Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

Informaţii generale

EXTRASUL MULTILINGV (plurilingv, international) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 19761. Domeniul teritorial al Convenţiei CISC nr. 16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă din 8 septembrie 1976:

Republica Moldova Luxemburg Slovenia Polonia Italia
Belgia Olanda Croaţia Bulgaria Turcia
Spania Portugalia Macedonia Muntenegru Serbia
Franţa Elveţia Bosnia şi Herţogovina Lituania România
Germania        

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă.

Acte necesare eliberării EXTRASULUI MULTILINGV (naştere, casatorie sau deces).

ATENTIE:
Consulatul General recepţionează documentele necesare eliberarii extrasului multilingv de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:
BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , sau deces); (original+ 2 copii);
  • actul de identitate al titularului sau al persoanei care îl reprezintă (original+ 2 copii);
  • certificatul de stare civila (naştere, casatorie sau deces dupa caz) (original+ 2 copii);
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 30 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 10 Euro.

Suma totală de 40,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC

ATENTIE:
Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele extraselor multilingve

Extras plurilingv de pe actul de naştere Extras plurilingv de pe actul de naştere Extras plurilingv de pe actul de naştere
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de căsătorie Extras plurilingv de pe actul de căsătorie Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Format: A5
Extras plurilingv de pe actul de deces Extras plurilingv de pe actul de deces Extras plurilingv de pe actul de deces
Format: A5