Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

certificatul de CAPACITATE MATRIMONIALĂ

reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova in conformitate cu legislatia RM (lipsa impedimentelor la căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980. (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia.)

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială solicitantul, cetateanul Republicii Moldova, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General in zilele de primire a cetăţenilor: LUNI, MARŢI, JOI, VINERI, intre orele: 09.00 – 12.00 FARA PROGRAMARE prealabila următoarele acte:

 • Cererea de modelul (F64)
 • Actele de identitate ale viitorilor soţi:
        - copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova (original+2 copii);
        - copia paşaportului cetăţeanului străin LEGALIZAT la Landgericht sau Regierungspräsidium + 2 copii (vezi exemplu );
 • Adeverinţa de la domiciliu a cetateanului strain cu mentiunea despre starea civila (Meldebescheinigung) legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Vezi exemplu ). (în original + 3 copii);
 • Traducerea adeverinţei de la domiciliu a cetateanului strain despre starea civila, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu ) (în original + 3 copii);
 • Hotărârea de Judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin legalizata la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 3 copii)
  (In caz ca cetateanul strain este divortat);
 • Traducerea Hotărârii de Judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau rusă si legalizată la Landgericht (Vezi exemplu) (în original + 3 copii);
  (In caz ca cetateanul strain este divortat);
 • Certificat de deces a fostei sotii/sot corespunzator.
  (In caz ca cetateanul strain este vaduv);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite
  1. Taxa pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului de capacitate cu eliberarea certificatului respectiv constituie 40 EURO (30 Euro Taxa consulară + 10 Euro taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente).
  2. Taxa pentru legaliozarea documentelor constituie 40 EURO de fiecare document.

Important:

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimoniala nu include taxa pentru legalizarea documentelor (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor).

Actele legalizate la Regierungspräsidium sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General.

Suma totală urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC CCM, Nume, Prenume

NOTA: Achitarea poate fi efectuata si in ziua depunerii actelor la Commerzbank Frankfurt, care se afla la 100 m de la Consulatul General, cu achitarea suplimentara a serviciilor bancare in suma de 6,5 EURO.

ATENTIE:
Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea certificatului de capacitate matrimoniala poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile: BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.