Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

Informaţii detailate referitor la transcrierea actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, deces), înregistrate peste hotarele Republicii Moldova după 17.08.2001, puteţi găsi pe pagina web a Serviciului Stare Civilă al Republicii Moldova.

http://www.starecivila.gov.md/ro/pages/transcriere

TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin dupa 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă( certificate de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc).

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cererea de transcriere urmează a fi soluţionată în termen de 6 saptamini din ziua depunerii, iar pentru motive temeinice, termenul poate fi prelungit.

ATENTIE: Consulatul General recepţionează documentele necesare pentru transcrierea actelor de stare civilă de la cetăţeni Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile:
BADEN-WÜRTTEMBERG, BAYERN, HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND, THÜRINGEN.

Pentru transcrierea actului de NAŞTERE al copilului eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de naştere al copilului (original +1 copie);
 • certificatul de naştere german forma internaţională (în original+1 copie);
  (în cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Alte forme de certificate nastere germane nu vor fi acceptate);
 • paşapoarte părinţilor (2 copii);
 • certificatul de căsătorie al parintilor (2 copii);
 • certificatul de paternitate (2 copii);
  (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG, se va prezenta certificatul de paternitate eliberat de către autorităţile RFG legalizat cu traducerea în limba română sau rusă legalizată);
 • hotărârea judecătorească de adopţie (2 copii);
  (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat(2 copii)
  (în cazul în care există adopţii) ;

IMPORTANT: Ridicarea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL. In cazul copilului minor - de catre unul din parinti.

Pentru transcrierea actului de CĂSĂTORIE eliberat de către autorităţile RFG după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (original +1 copie);
 • certificatul de căsătorie german forma internaţională (în original+1 copie);
  în cazul căsătoriei încheiate în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Alte forme de certificate de căsătorie germane nu vor fi acceptate)
  ;
 • paşapoartele solicitanţilor (în original + 2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (2 copii)
  dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat) ;
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 20 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 10 Euro.

Suma totală de 30,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT: Primirea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

Pentru transcrierea actului de schimbare a NUMELUI/PRENUMELUI eliberat de către autorităţile RFG după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de schimbare a numelui/prenumelui (original +1 copie);
 • paşaportul solicitantului (original+2 copii);
 • certificatul de naştere al solicitantului (2 copii);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui cu traducere in limba romina sau rusa, si legalizat corespunzator (vezi legalizarea documentelor), (în original+1 copie);
  (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, urmează a fi depuse actele pentru transcrierea actului de căsătorie) ;
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 20 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 10 Euro.

Suma totală de 30,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT: Primirea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

Pentru transcrierea actului de DIVORŢ eliberat de către autorităţile RFG după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ (original +1 copie);
 • hotărârea de judecată eliberată de o instanţă din RFG legalizată la Landgericht (vezi exemplu) (în original+1 copie);
 • traducerea hotărârii de judecată in limba română sau rusă, legalizată la Landgericht (vezi exemplu) (în original+1 copie);

  NOTA: (Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Consulatul General (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor);
 • paşaportul solicitantului (original+2 copii);
 • certificatul de căsătorie eliberat de autoritatile Republicii Moldova (în original + 2 copii)
  (în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) ;
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 10 Euro.

Suma totală de 30,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele Prenumele solicitantului

IMPORTANT: Primirea documentului transcris este efectuata de catre solicitant PERSONAL.

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberare exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.),hotărârile judecătoreşti eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Consulatului General la rubrica respectivă. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi legalizate la Consulatul General.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Consulatului General. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau legalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENTIE:
Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştere Certificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţ Certificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de deces Certificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţie Certificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţii Certificat de stabilire a paternităţii
Format: A5